AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-11-14

Chodniki i droga w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 13 listopada odbył się odbiór robót zadań pn. „Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w Piławie Dolnej od km 35 + 925 do km 37 + 225” oraz budowy chodnika w Piławie Dolnej na długości 1,3 km.

Projekt realizowany był przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach II Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Prace trwały od marca i października 2008r. Porozumienie między gminą a Województwem Dolnośląskim zostało zawarte jeszcze w roku 2006. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 2,5 mln złotych z których połowę zrefundowało Ministerstwo Transportu. Pozostałe 1,25 mln współfinansuje Województwo Dolnośląskie i Gmina Dzierżoniów, która wniosła do projektu 500 000 zł. W rzeczywistości koszt gminy wyniósł 200.000 zł, gdyż 300.000 zł pozyskano od sponsora prywatnego, spółki Dolnośląskie Surowce Skalne z siedzibą w Warszawie. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 382.

powrót do poprzedniej strony