Strona główna

500+ i "Dobry Start". W dalszym ciągu pojawiają się pomyłki we wnioskach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-07-09

500+ i "Dobry Start". W dalszym ciągu pojawiają się pomyłki we wnioskach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Do 8 lipca 2019 r. do OPS Gminy Dzierżoniów wpłynęło 419 wniosków o świadczenie "Rodzina 500 plus". Aż 162 wnioski złożone zostały do niewłaściwego organu. Podobnie z wnioskami o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start" - na 214 wniosków, 69 zostało złożonych nieprawidłowo.

Błędnie skierowany wniosek wydłuża cały proces ustalania prawa do ww. świadczeń. Taki dokument również trzeba zarejestrować, następnie przekazać drogą elektroniczną do właściwego organu oraz pisemnie poinformować osobę, która ubiega się o świadczenia o tym, że jej wniosek został przekazany wg właściwości do odpowiedniego organu. Jeden czy dwa błędnie skierowane wnioski nie powodują zamieszania, ale w przypadku gdy te mylnie skierowane kształtują się na poziomie 30-40%, powoduje to niepotrzebne spowolnienie realizacji właściwie składanych wniosków.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów apeluje, aby osoby składające wnioski drogą elektroniczną o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+", świadczenie rodzinne oraz program "Dobry Start", zwracały szczególną uwagę przy wyborze ORGANU WŁAŚCIWEGO, do którego kierują wnioski.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów znajdujący się w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1 zajmuje się obsługą mieszkańców gminy wiejskiej Dzierżoniów. Składając wniosek elektronicznie, z listy organów właściwych do rozpatrywania wniosków muszą oni wybrać OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW, natomiast mieszkańcy miasta Dzierżoniowa - MOPS Dzierżoniów (Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24).

powrót do poprzedniej strony