Strona główna

Zarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-06-13

Zarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia zarządu stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi była realizacja projektu "Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" dofinansowanego ze środków KSOW. Gmina Dzierżoniów jest jednym z partnerów przedsięwzięcia.

Obrady odbyły się we wtorek 12 czerwca. Członkowie stowarzyszenia oraz poseł Ryszard Wilczyński - ekspert PSORW wzięli udział w naradzie sołtysów z terenu gminy Dzierżoniów. W Sali Integracji Społecznej we Włókach wysłuchali prezentacji na temat naszych sołectw.

Jednym z tematów spotkania było również zagospodarowanie Gnejsów we Włókach. Historię miejsca oraz działania modernizacyjne, jakie w ostatnich latach przeprowadzono na tamtym terenie przybliżył Sołtys Wsi Włóki Marcin Pięt.

Następnie zarząd i przedstawiciele komisji rewizyjnej stowarzyszenia PSORW przenieśli się do Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku. Tam dyskutowali o najważniejszych działaniach zaplanowanych w ramach operacji "Pomysł na wieś...". Są wśród nich m.in. szkolenia dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), foldery promocyjne i serwis internetowy SNW. Uczestnicy spotkania omówili również Księgę Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną.

Więcej o operacji można przeczytać na stronie PSORW

Zarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie DzierżoniówZarząd Stowarzyszenia PSORW spotkał się w gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony