AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-26

Mikroinstalacje fotowoltaiczne - komunikat w sprawie oceny wniosków

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przypominamy, że nabór dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne został zakończony. W chwili obecnej trwa ocena formalna aplikacji złożonych w konkursie. Ocena jest prowadzona jednocześnie dla wszystkich projektów składanych w 14 gminach, w których przedsięwzięcie będzie realizowane.

Drugim etapem będzie ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do osób, które złożyły wnioski niekompletne bądź budzące wątpliwości co do przedstawionych danych zostaną wystosowane pisma z prośbą o uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, a tych z Państwa, do których Lider projektu (Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość) prześle pismo z prośbą o uzupełnienia/korekty, o szybkie dostarczanie wskazanych w piśmie dokumentów.

Całość oceny, wg wstępnych szacunków, powinna zakończyć się z początkiem maja.

Łączna liczba złożonych wniosków w 14 gminach wynosi 561.

powrót do poprzedniej strony