Strona główna

Młodzi adepci sztuki pożarniczej na starcie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-21

Młodzi adepci sztuki pożarniczej na starcie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie 4 szkół podstawowych gminy Dzierżoniów: w Ostroszowicach, Piławie Dolnej, Mościsku i Tuszynie przeprowadzono już po raz kolejny szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Turniej zorganizowano w dniach 6 - 14 marca przy współudziale Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z tych miejscowości.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stałe popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie ich umiejętności w tym zakresie oraz zaszczepienie wśród tej młodszej części naszej społeczności bakcyla pożarnictwa, w myśl pewnej maksymy "Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia".

Taka turniejowa forma pogłębiania wiedzy pożarniczej służyć ma również zachęceniu uczestników tych zmagań do wstępowania w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Żywimy głęboką nadzieję, że to właśnie spośród ich grona zostaną w przyszłości wyłonieni ci, którzy zastąpią na posterunku obecnych "Rycerzy św. Floriana".

Łącznie do konkursu przystąpiło 53 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja składająca się z przedstawicieli poszczególnych szkół oraz druhów OSP pod przewodnictwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie druha Krzysztofa Kota.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test pisemny składający się z 35 pytań, obejmujący zakres wiedzy m.in. z profilaktyki pożarowej, pierwszej pomocy, historii pożarnictwa oraz działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. O kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych podczas rozwiązywania testu podstawowego, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydowały wyniki dogrywki.

Dzięki ścisłej współpracy z poszczególnymi placówkami oświatowymi eliminacje odbyły się jak zwykle bardzo sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz materiały promocyjne KP PSP Dzierżoniów. Zwycięzcy ze wszystkich szkół otrzymali również puchary ufundowane przez miejscowe Ochotnicze Straże Pożarne.

Miłym akcentem towarzyszącym zmaganiom była możliwość bliższego zapoznania się ze sprzętem używanym przez strażaków ochotników z OSP Ostroszowice, Piława Dolna oraz Tuszyn. Druhowie z tych jednostek przybyli na miejsce prowadzonych rozgrywek samochodami stanowiącymi ich podstawowe wyposażenie techniczne: GBA 4,7/45/4,5 Man z OSP Ostroszowice, GBA 2,6/16 Magirus należący do OSP Piława Dolna oraz GBA 3/16 Renault z OSP Tuszyn.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w każdej ze szkół wyłoniono drużyny (w składach przedstawionych poniżej), które będą reprezentowały gminę Dzierżoniów w dwóch kategoriach wiekowych na XX powiatowych eliminacjach OTWP. Zostaną one rozegrane 27 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach
  • klasy I-VI: Wiktoria Gajda, Juliusz Guczwiński, Patryk Chowański.
  • klasa VII: Julia Majcherkiewicz, Natalia Świerczyńska, Jakub Rosiak.
 2. Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej
  • klasy I-VI: Ania Bartosz, Klaudia Ostrowska, Kamil Kasztelan.
  • klasa VII: Jakub Ciołko, Hubert Kuźmiński.
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku
  • klasy I-VI: Nikola Słowikowska, Olivier Cichy, Aleksander Martewicz.
  • klasa VII: Angelika Polak, Aurelia Malusi.
 4. Szkoła Podstawowa w Tuszynie
  • klasy I-VI: Nikola Adamczyk, Zuzanna Wieruszewska, Natalia Rąpała.

Organizatorzy eliminacji składają serdeczne podziękowania wszystkim opiekunom za poświęcenie czasu na przygotowanie uczniów do turnieju, a dyrekcji szkół za gościnne i ciepłe przyjęcie wszystkich uczestników.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach powiatowych, jak również awansu do rozgrywek wyższego szczebla.

Trzymamy mocno kciuki !

Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie
druh Krzysztof Kot

Młodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcieMłodzi adepci sztuki pożarniczej na starcie
powrót do poprzedniej strony