Strona główna

Kolejny obiekt poddany termomodernizacji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-03-13

Kolejny obiekt poddany termomodernizacji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów podpisała 8 marca kolejną umowę w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Roztoczniku.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia na terenie naszej gminy 7 obiektów użyteczności publicznej zostanie poddanych termomodernizacji. Roboty termomodernizacyjne trwają już w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej i w Ostroszowicach oraz w remizie OSP w Ostroszowicach.

Inwestycja pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI.

Kolejny obiekt poddany termomodernizacji
powrót do poprzedniej strony