Strona główna

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-22

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwalenie przyszłorocznego budżetu gminy - to najważniejsze punkty sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 21 grudnia w Sali Kominkowej w Uciechowie. W przedświątecznych obradach uczestniczyli również sołtysi, dyrektorzy gminnych szkół i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Głównym punktem sesji było głosowanie nad uchwałami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów oraz budżetu gminy na rok 2018.

Planowane na przyszły rok dochody wyniosą blisko 39,5 mln zł. Na taką samą kwotę przewidziano wydatki - w przyszłorocznym budżecie gminy nie planuje się bowiem deficytu. Plan finansowy na przyszły rok zakłada również, że na wydatki inwestycyjne przeznaczonych zostanie ponad 9,5 mln zł.

Po wysłuchaniu wystąpień wójta Marka Chmielewskiego, a także stanowisk komisji stałych Rady Gminy Dzierżoniów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, obie uchwały zostały przez radnych przyjęte.

Rada przegłosowała również kilka innych uchwał, m.in. w sprawie planu pracy na kolejny rok czy wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

Następnie uczestników sesji w świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie. Ze świątecznym repertuarem wystąpił również zespół Uciecho-Wianki.

Po występach wszyscy obecni zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne - była to niepowtarzalna okazja, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i spróbować świątecznych potraw.

Za przygotowanie spotkania serdecznie dziękujemy mieszkańcom Uciechowa, a w szczególności pani sołtys Elżbiecie Filipek.

Radni uchwalili przyszłoroczny budżetRadni uchwalili przyszłoroczny budżetRadni uchwalili przyszłoroczny budżetRadni uchwalili przyszłoroczny budżetRadni uchwalili przyszłoroczny budżetRadni uchwalili przyszłoroczny budżet
powrót do poprzedniej strony