Strona główna

Kolejne prace w pałacu w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-19

Kolejne prace w pałacu w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki wsparciu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na rok 2017, przeprowadzono już część prac adaptacyjnych na parterze budynku przy ul. Błotnistej 12 w Piławie Dolnej.

Pozyskane fundusze pozwoliły wymienić część stolarki okiennej i drzwiowej. Zakupiony został również piec do centralnego ogrzewania wraz z kaloryferami. Szeroki zakres prac wykonany został przy udziale mieszkańców oraz osadzonych z pobliskiego aresztu.

Docelowo parter budynku stanie się miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i integracji społecznej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Kolejne prace będą prowadzone w ramach dostępnych środków finansowych. Duże znaczenie będzie miało również dalsze zaangażowanie społeczności lokalnej.

Stan przed rozpoczęciem pracStan przed rozpoczęciem pracStan po pierwszym etapie pracStan po pierwszym etapie pracStan po pierwszym etapie pracStan po pierwszym etapie prac
powrót do poprzedniej strony