Strona główna

Lokalni liderzy na Kongresie Odnowy Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-12-05

Lokalni liderzy na Kongresie Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już po raz kolejny reprezentacja gminy Dzierżoniów uczestniczyła w dorocznym Kongresie Odnowy Wsi. Tegoroczne spotkanie liderów z obszarów wiejskich odbyło się w dniach 1 - 2 grudnia na Zamku Kliczków. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Jak co roku na kongresie podsumowano najciekawsze projekty i wydarzenia z obszaru odnowy wsi, a także zaprezentowano innowacyjne propozycje z terenu Polski. O przedsięwzięciu "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" realizowanym przez naszą gminę w tym roku opowiedzieli wójt Marek Chmielewski oraz Wiesława Szyrszeń z Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu i Aleksandra Łuszczyńska z Urzędu Gminy Kłodzko - przedstawicielki partnerów projektu.

Podczas kongresu tradycyjnie o swoich osiągnięciach mówili również laureaci konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska". Wśród nich byli także mieszkańcy Piławy Dolnej, którzy w tegorocznej edycji konkursu zajęli I miejsce w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi". Założenia projektu "Dworskie stawy w Piławie Dolnej, czyli trzy życzenia do złotej rybki" przybliżyli Teodora Skutnik i Łukasz Starościak ze Stowarzyszenia "Piława Dolna".

Odnowa wsi, zapoczątkowana w województwie opolskim, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego.

Kongres Odnowy Wsi jest zawsze okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy najaktywniejszymi mieszkańcami dolnośląskiej wsi. Jest też inspiracją do realizacji kolejnych ciekawych, oddolnych inicjatyw.

Lokalni liderzy na Kongresie Odnowy WsiLokalni liderzy na Kongresie Odnowy WsiLokalni liderzy na Kongresie Odnowy WsiLokalni liderzy na Kongresie Odnowy WsiLokalni liderzy na Kongresie Odnowy WsiLokalni liderzy na Kongresie Odnowy Wsi
powrót do poprzedniej strony