Strona główna

Uroczyste zakończenie projektu "Doświadczenia, które łączą..."

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-17

Uroczyste zakończenie projektu "Doświadczenia, które łączą..."

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uczestnicy projektu "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" spotkali się 12 października we Włókach na uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia. Spotkanie było okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami z okresu realizacji zadania. Podczas konferencji po raz pierwszy zaprezentowana została również książka kucharska wydana w ramach projektu.

Wszystkie działania realizowane były z naszymi partnerami: gminą Kłodzko, gminą Międzylesie i Gospodarstwem gościnnym "Jesionówka". Projekt swoim działaniem objął dwie grupy z trzech gmin - członkinie kół gospodyń wiejskich oraz młodzież aktywnie działającą społecznie, w tym radnych młodzieżowych rad gmin.

W lipcu przedstawicielki kół gospodyń wiejskich wzięły udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowały kilkadziesiąt tradycyjnych potraw lokalnych i regionalnych. Każde danie zostało sfotografowane. Dzięki temu powstała wyjątkowa publikacja - książka kucharska z kilkudziesięcioma przepisami, będąca skarbnicą tradycji kulinarnych naszego regionu. Podczas konferencji każdy z uczestników projektu dostał własny egzemplarz książki.

O swoich doświadczeniach i działaniach zrealizowanych w ramach zadania opowiedziała również druga grupa - aktywna młodzież z terenu gmin Dzierżoniów, Kłodzko i Międzylesie. We wrześniu młodzi liderzy lokalni pojechali na wyjazd studyjny, w trakcie którego wzięli udział m.in. w wielu inspirujących warsztatach. Poznali także główne założenia oraz korzyści, jakie płyną z funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji konferencji podsumowującej należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich we Włókach.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łącząUroczyste zakończenie projektu Doświadczenia, które łączą
powrót do poprzedniej strony