AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-10-10

Wizyta ukraińskich samorządowców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego przez pierwszy tydzień października przebywała grupa samorządowców z obwodu czerniowieckiego Ukrainy. Celem ich wizyty było poznanie naszych doświadczeń i wymiana dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Ukraińcy zdecydowali się odwiedzić powiat dzierżoniowski ze względu na planowane w ich kraju reformy, m.in. w dziedzinie administracji publicznej.

W poniedziałek 2 października grupa gościła w dzierżoniowskim Urzędzie Miasta. Tam oficjalnie powitali ich Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Przybliżyli ukraińskim gościom najważniejsze informacje na temat naszego regionu, a także przedstawili nasze doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej. Opowiedzieli również o kluczowych elementach reformy administracyjno-terytorialnej oraz o podstawach organizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Następnie delegacja udała się na krótki spacer, podczas którego poznała najważniejsze zabytki Dzierżoniowa.

We wtorek delegacja z Ukrainy odwiedziła Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Tam wysłuchała prezentacji na temat zasad pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz najważniejszych zadań nałożonych na Starostwo Powiatowe.

W dalszej części swojej wizyty nasi goście udali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Odwiedzili również siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku. Poznali tam strukturę organizacyjną i najważniejsze zadania jednostek.

Samorządowcy udali się również do Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku, gdzie dyskutowali o wdrażaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

W czasie swojej wizyty grupa jeszcze kilkukrotnie odwiedzała dzierżoniowski Urząd Miasta, gdzie poznawała m.in. dobre praktyki Dzierżoniowa w zakresie konstruowania budżetu i administrowania finansami oraz zarządzania strategicznego. Ukraińscy goście wysłuchali również prezentacji na temat wsparcia przedsiębiorczości w ramach instrumentów Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie" oraz na przykładzie działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Następnie delegacja udała się do Urzędu Gminy Dzierżoniów, gdzie o promocji i rozwoju turystyki w gminie opowiedział im wójt Marek Chmielewski.

W programie wizyty były także odwiedziny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Rozmawiano tam na temat organizacji kultury i wypoczynku mieszkańców miasta. Grupa odwiedziła również gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

W piątek 6 października delegacja udała się do siedziby Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie, a także do dzierżoniowskiej oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów w Bielawie.

Na zakończenie wizyty podpisane zostało memorandum zakładające dalszą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W imieniu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska swoje podpisy pod dokumentem złożyli zastępcy przewodniczącego organizacji Dariusza Kucharskiego: wójt Marek Chmielewski i Zastępca Burmistrza Bielawy Witold Runowicz.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację wizyty.

Wyjazd został zorganizowany w ramach unijnego programu "U-LEAD with Europe: Ukraine - Local Empowerment, Accountability and Development".

Wizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowcówWizyta ukraińskich samorządowców
powrót do poprzedniej strony