Strona główna

400 tys. zł trafi do gminnych szkół

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-10-05

400 tys. zł trafi do gminnych szkół

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już niebawem niemal 400 tys. zł trafi do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dzierżoniów. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i technologii informatyczno-komputerowej.

Szkoły zostaną także doposażone w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupione zostaną też podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Podczas przygotowywania projektu, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a gmina Dzierżoniów jednym z sześciu partnerów, dyrektorzy szkół podstawowych opracowali diagnozę i analizę potrzeb wybranych form wsparcia. Przygotowali również szczegółowy zakres dla każdego rodzaju działań edukacyjnych w swojej placówce i zgodnie z tym zapotrzebowaniem otrzymają wsparcie w wysokości:

  1. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku - 60 988,00 zł,
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie - 154 063,80 zł,
  3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej - 22 160,00 zł,
  4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach - 162 479,80 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie od lutego 2019 r. do czerwca 2020 r.

Wszystkie działania edukacyjne zostaną zrealizowane w ramach projektu pn. "Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WG 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkurs horyzontalny.

powrót do poprzedniej strony