AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-09-01

Powakacyjna sesja Rady Gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Inwestycje prowadzone przez gminę w 2017 roku były głównym tematem powakacyjnej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Posiedzenie odbyło się w czwartek 31 sierpnia.

Po rozpoczęciu obrad przewodniczący Grzegorz Powązka wraz z wójtem Markiem Chmielewskim wręczyli nowo wybranym dyrektorkom gminnych placówek oświatowych akty powołania. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku na stanowisku tym pozostanie Dorota Furtak. Z kolei nowym dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej została Sylwia Toboła.

Sesja była również okazją do podziękowania za dotychczasową pracę ustępującej dyrektor szkoły w Piławie Dolnej Małgorzacie Siwiec. Przewodniczący wraz z wójtem podziękowali za trud, jaki dyrektor włożyła w pracę na rzecz szkoły i jej uczniów oraz w rozwój placówki.

Następnie nauczycielki Monika Szczęsna i Iwona Szewczak złożyły ślubowanie i odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Głównym tematem posiedzenia był stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez naszą gminę w 2017 r. O najważniejszych przedsięwzięciach - zarówno tych zakończonych, jak i planowanych do realizacji - opowiedział wójt Marek Chmielewski. Były wśród nich między innymi: przebudowa drogi Myśliszów - Ostroszowice, ul. Leśnej w Uciechowie i drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Książnicy, remont remizy OSP w Piławie Dolnej, zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Ostroszowice, termomodernizacja 7 budynków publicznych czy planowana budowa oczyszczalni ścieków w Owieśnie i w Dobrocinie.

W swoim wystąpieniu wójt Marek Chmielewski przywołał też inwestycje realizowane w tym roku ze środków funduszu sołeckiego.

Radni przyjęli również kilka uchwał, m.in. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, nadania nazwy ulicy w Józefówku (ul. Orzechowa) czy zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.

Powakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady GminyPowakacyjna sesja Rady Gminy
powrót do poprzedniej strony