Strona główna

Nowa nawierzchnia na drodze w Kiełczynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-08-04

Nowa nawierzchnia na drodze w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Marek Chmielewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia Waldemar Zaremba w obecności Sekretarza Nadleśnictwa Bartłomieja Maryniaka podpisali dzisiaj w Urzędzie Gminy Dzierżoniów porozumienie dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w Kiełczynie (działka nr 240 obręb Kiełczyn)".

W ramach zadania zmodernizowane zostanie 120 m drogi prowadzącej do kompleksów leśnych oraz kościoła w Kiełczynie. To pierwsza tego typu współpraca naszej gminy z Nadleśnictwem Miękinia.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę do 100 tys. zł, z czego wsparcie nadleśnictwa wyniesie do 50%. Ostateczne koszty zadania zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

Podczas spotkania rozmawiano także na temat naszej współpracy w kolejnych latach. W przyszłym roku, również w ramach porozumienia z nadleśnictwem, planowana jest modernizacja drogi w Książnicy.

Nowa nawierzchnia na drodze w Kiełczynie
powrót do poprzedniej strony