AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-27

Nieruchomość na sprzedaż

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej numerem działki 14/1. Nieruchomość stanowi własność gminy i położona jest w Kiełczynie.

powrót do poprzedniej strony