AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-04-13

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. wraz z gminą Dzierżoniów zapraszają na spotkanie dotyczące projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników". Spotkanie odbędzie się w środę 26.04.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów (sala 217).

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości m.in. w zakresie pozyskania bezzwrotnego wsparcia na skorzystanie z usług szkoleniowych i/lub doradczych czy studiów podyplomowych. Wybór ww. usług dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Każdy przedsiębiorca spełniający kryteria MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) wybiera interesujące go usługi rozwojowe, a specjaliści ds. doradztwa pomagają uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50% do 80% na wybraną usługę szkoleniową/studia podyplomowe. Jest także możliwość skorzystania ze szkolenia dedykowanego, czyli szkolenia zorganizowanego wyłącznie dla przedsiębiorcy według jego potrzeb.

  • DOFINANSOWANIE dla 1 pracownika - do 5 tys. zł
  • DOFINANSOWANIE dla firmy - do 25 tys. zł

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu mogą korzystać zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i ich pracownicy. Udział w projekcie jest doskonałą szansą, aby zdobyć i/lub rozwinąć kwalifikacje w zawodzie.

Na spotkaniu poinformujemy także o możliwości zatrudnienia osoby na staż zawodowy w ramach projektu "Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy". W ramach projektu istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na staż.

Serdecznie zapraszamy!

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21.04.2017r. pod numerem tel. 513 906 875 lub adresem e-mail: aleksandra@agroreg.com.pl.

powrót do poprzedniej strony