AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-02-16

Comiesięczna narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja na temat wystąpienia na terenie powiatu przypadku wysoce zjadliwej grypy u ptaków dzikich była głównym tematem narady sołtysów z terenu gminy Dzierżoniów. Spotkanie odbyło się we wtorek 14 lutego w sali narad Urzędu Gminy.

W posiedzeniu wziął udział Powiatowy Lekarz Weterynarii Czesław Barwicki. Przybliżył wymogi, które muszą być spełnione, aby zabezpieczyć drób przed możliwością zarażenia ptasią grypą H5N8. Poinformował także o zasadach bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia ogniska wirusa na terenie gospodarstwa. Wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jednak duże straty w hodowli drobiu.

Czesław Barwicki przypomniał również o prawnym obowiązku zgłaszania (wzór zgłoszenia) przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsc, w których są one utrzymywane.

Podczas narady dyskutowano również o możliwości rejestracji zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności.

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny.

Kolejnym tematem dyskusji był afrykański pomór świń (ASF) oraz związane z nim warunki prowadzenia uboju zwierząt na użytek własny. Każdy posiadacz zwierząt, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa, musi poinformować powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. Szczegółowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie

Kolejnym punktem obrad było spotkanie z dzielnicowym gminy Dzierżoniów asp. szt. Andrzejem Kłosem, który poinformował o działaniach prewencyjnych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie, takich jak spotkania informacyjne dla seniorów czy programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Andrzej Kłos przypomniał również o stale występujących zagrożeniach ze strony oszustów wykorzystujących tzw. metodę "na wnuczka".

W dalszej części obrad omawiano harmonogram zebrań wiejskich w sprawie sprawozdań z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2016. Najbliższe zebranie odbędzie się 1 marca w Owieśnie. Terminy zebrań ustalono także dla mieszkańców: Mościska (10 marca), Dobrocina (14 marca), Roztocznika (15 marca) oraz Nowizny (24 marca).

Kolejna narada sołtysów odbędzie się 10 marca 2017 r.

Comiesięczna narada sołtysówComiesięczna narada sołtysówComiesięczna narada sołtysówComiesięczna narada sołtysów
powrót do poprzedniej strony