AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-12-20

Podsumowanie prac melioracyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2016r." to jedno z przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej, jakie w tym roku udało się zrealizować na terenie naszej gminy.

Zadanie obejmowało konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Kiełczyn, Tuszyn, Włóki i Uciechów o łącznej długości 4343 mb.

Roboty, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, polegały głównie na: wykoszeniu i wygrabieniu roślinności ze skarp i dna rowów, wycięciu drzew oraz krzewów utrudniających prawidłowy przepływ wody, a także usunięciu zalegającego na dnie urządzeń namułu.

Ponadto dokonano wymiany dwóch przepustów zlokalizowanych na ww. rowach, a pozostałe zostały udrożnione.

Na realizację przedsięwzięcia nasza gmina otrzymała pomoc finansową z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 28 489,50 zł, co stanowiło 50% wartości całego zadania.

Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Kiełczyn (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Kiełczyn (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Kiełczyn (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Kiełczyn (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Uciechów (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Uciechów (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - Uciechów (przed)Podsumowanie prac melioracyjnych - Uciechów (po)Podsumowanie prac melioracyjnych - WłokiPodsumowanie prac melioracyjnych - WłókiPodsumowanie prac melioracyjnych - Tuszyn
powrót do poprzedniej strony