Strona główna

Rada Pożytku zaopiniowała Program współpracy z NGO

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-10

Rada Pożytku zaopiniowała Program współpracy z NGO

aktualności Gmina Dzierżoniów

Głównym tematem listopadowego spotkania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego były nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujące w konkursach na realizację zadań publicznych. Posiedzenie odbyło się we wtorek 8 listopada w sali narad Urzędu Gminy.

Radni dyskutowali również o projekcie "Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017". Uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania "Programu..." Rada przyjęła jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach osi LEADER. Kwestie te omówiła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Następnie Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów przedstawiła Radzie prezentację dotyczącą nowych wzorów ofert i umów obowiązujących w konkursach na realizację zadań publicznych. Zmiany wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 3 września 2016 r.

Rada rozmawiała także po raz kolejny o efektach przedsięwzięcia pn. "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" koordynowanego przez Stowarzyszenie "Razem dla wsi", dofinansowanego ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Kolejne posiedzenie GRDPP zaplanowano na 13 grudnia.

Rada Pożytku zaopiniowała Program współpracy z NGO
powrót do poprzedniej strony