Strona główna

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-11-03

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie przypomina o konieczności przestrzegania przez wszystkich hodowców zwierząt zasad bioasekuracji, w celu zabezpieczenia stad przed zakażeniem.

Zasady bioasekuracji w stadach trzody chlewnej:

  • zabezpieczenie terenu gospodarstw oraz budynków, w których utrzymywane są zwierzęta przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie,
  • utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach,
  • zabezpieczenie wjazdów do gospodarstw oraz wejść do budynków matami dezynfekcyjnymi,
  • zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych,
  • w przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, zabezpieczenie gospodarstwa podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 metra wysokości,
  • zabezpieczenie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do prowadzenia dezynfekcji pojazdów, sprzętu, obuwia, rąk itp.,
  • zabezpieczenie odzieży i obuwia przeznaczonego wyłącznie do użycia w gospodarstwie,
  • zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, ptaków i gryzoni,
  • prowadzenie i właściwe przechowywanie dokumentacji w zakresie dezynfekcji, leczenia i profilaktyki w stadzie,
  • niewprowadzanie do stada zwierząt niewiadomego pochodzenia, bez świadectw weterynaryjnych.

Na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewody Dolnośląskiego na terenie gospodarstw przeprowadzane będą kontrole. W przypadku stwierdzenia naruszeń podstawowych zasad bioasekuracji konieczne będzie wszczęcie postępowania administracyjnego.

powrót do poprzedniej strony