AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-02-22

Zapraszamy na bezpłatne kursy Internetowe

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 21 lutego ruszyło Centrum w Piławie Dolnej. Od czwartku 21 lutego wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów i okolic mogą korzystać z bezpłatnych kursów za pomocą komputera.

W gminie Dzierżoniów "Centrum kształcenia na odległość na wsi" prowadzi swoją działalność szkoleniową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 50. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do 20.00. Chętnie widziane będą również osoby, które nie miały kontaktu z komputerem i chciałyby się nauczyć podstaw jego obsługi, a przede wszystkim korzystania z Internetu.

Centrum Kształcenia wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający naukę bezpośrednio w sieci osobom z terenów wiejskich, w tym osobom niepełnosprawnym. Centra prowadzą bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu:

 1. Język polski
 2. Matematyka
 3. Historia
 4. Chemia
 5. Geografia
 6. Biologia
 7. Fizyka
 8. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)
 9. Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 10. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 11. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 12. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 14. Język angielski
 15. Podstawy technik komputerowych
 16. Użytkowanie komputerów
 17. Przetwarzanie tekstów
 18. Arkusze kalkulacyjne
 19. Bazy danych
 20. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 21. Usługi w sieciach informatycznych

Kursy przyczynią się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych, a także zwiększą możliwości edukacyjne osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich.

Projekt realizowany jest przez gmine Dzierżoniów wspólnie z firmą 4system Polska i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, które otrzymały dofinansowanie z w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie schematu a) - Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.

powrót do poprzedniej strony