AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-09-26

Proces scalania gruntów rozpoczęty

aktualności Gmina Dzierżoniów

Postanowienie informujące o wszczęciu postępowania scaleniowego w obrębie Piławy Dolnej i części Owiesna odczytał zebranym w sali wiejskiej w Piławie Dolnej Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek. W trakcie spotkania, które odbyło się 23 września przedstawiona została lista prawie 760 uczestników scalania.

Uczestnikami postępowania są właściciele, samoistni posiadacze, zarządcy oraz użytkownicy gruntów znajdujących się w obszarze scalenia, określonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z postanowieniem scalanie będzie prowadzone na gruntach o łącznej powierzchni 2030,83 ha - w Piławie Dolnej obejmie obszar 2023,78 ha, a w Owieśnie 7,05 ha.

Następnym etapem będzie powołanie Rady Uczestników Scalenia, która zostanie wybrana na kolejnym zebraniu.

Scalenie gruntów wpłynie na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pozwoli na skrócenie dojazdu do pól oraz zmniejszy koszty transportu. Dzięki pracom poscaleniowym wybudowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych wraz z ich odwodnieniem, a standard dróg zostanie dostosowany do nowoczesnego sprzętu rolniczego.

Na realizację przedsięwzięcia powiat dzierżoniowski pozyskał blisko 13,7 mln zł.

W załączeniu postanowienie o wszczęciu postępowania.

Proces scalania gruntów rozpoczętyProces scalania gruntów rozpoczęty
powrót do poprzedniej strony