AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-08-09

Informacja o odwołaniu przetargu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1774) Wójt Gminy Dzierżoniów odwołuje wyznaczony na dzień 18 sierpnia 2016 r. na godz. 1145 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Ostroszowice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 685/6 o pow. 587 m2, objętej księgą wieczystą SW1D/00016192/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność ustalenia zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym w przedmiocie granic działki.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów www.ug.dzierzoniow-bip.pbox.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

powrót do poprzedniej strony