Strona główna

Modernizacja dróg transportu rolnego w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-07-28

Modernizacja dróg transportu rolnego w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 27 lipca w Dobrocinie odbył się odbiór dróg wykonywanych w ramach jednej inwestycji. Prace zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej uzyskanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. "Dobrocin VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie wsi objętego PROW".

Tym razem dzięki uzyskanym środkom finansowym zmodernizowano stan techniczny trzech dróg transportu rolnego o łącznej długości 1,299 km.

Celem inwestycji była poprawa dotychczasowych warunków gospodarowania, rozwój produkcji rolnej i - przede wszystkim - poprawa jakości życia mieszkańców.

Modernizacja dróg transportu rolnego w DobrocinieModernizacja dróg transportu rolnego w DobrocinieModernizacja dróg transportu rolnego w DobrocinieModernizacja dróg transportu rolnego w DobrocinieModernizacja dróg transportu rolnego w DobrocinieModernizacja dróg transportu rolnego w Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony