Strona główna

Kultura głównym tematem czerwcowej sesji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-07-01

Kultura głównym tematem czerwcowej sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Działalność kulturalna na terenie gminy była tematem przewodnim XXV Sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 30 czerwca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku.

Posiedzenie, ze względu na swoją tematykę, rozpoczęło się od miłego akcentu - występu artystycznego zespołu "Macieje" z Ostroszowic.

W dalszej części sesji radni wysłuchali wystąpienia dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów Justyny Kaczorowskiej. W swojej prezentacji opowiedziała ona o pracy instytucji w roku 2015 oraz przybliżyła zakres działań podejmowanych przez bibliotekę w sferze kultury. Przedstawiła także plany i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w najbliższym czasie.

Następnie radni przyjęli uchwały w sprawach:

 • przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za rok 2015,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów,
 • zmian w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2016,
 • przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierżoniów,
 • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu - Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Konserwacja cieku Gniły w m. Włóki, gm. Dzierżoniów w km 5+200 - 7+000",
 • przystąpienia gminy Dzierżoniów do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica" (dla OSP Ostroszowice),
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z opinią Komisji ds. Budżetu i Finansów:
  • przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śl. w Gilowie na wykonanie remontu wieży Kościoła filialnego pw. Św. Józefa w Roztoczniku (17 500 zł),
  • przyznania dotacji Wioletcie Cholewińskiej i Rafałowi Maciejewskiemu na wykonanie pokrycia dachu sali balowej pałacu w Nowiźnie (22 500 zł).

Sesję tradycyjnie zakończyły informacje Wójta Gminy Dzierżoniów o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach oraz interpelacje i zapytania radnych.

Kultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesjiKultura głównym tematem czerwcowej sesji
powrót do poprzedniej strony