Strona główna

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-06-21

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 18 czerwca 2016 roku w sali wiejskiej w Ostroszowicach odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.

W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dzierżoniów, członkowie ustępujących władz Zarządu oraz zaproszeni goście.

Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.

Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu Druh Tadeusz Mikoś. Na przewodniczącego zjazdu wybrano Druha Ryszarda Bednarka, a na sekretarza Druha Krzysztofa Krupiarza. W trakcie obrad Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie Druh Krzysztof Kot złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za lata 2011 - 2016, a Druh Robert Rosiak sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.

Po złożeniu sprawozdań jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ponadto w czasie zjazdu powołano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd powiatowy.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dzierżoniowie, wybrany na kadencję 2016 - 2020, w czasie obrad odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Prezes: Leszek Paziński,
  • Wiceprezesi: Tadeusz Mikoś, Ryszard Bednarek,
  • Komendant Gminny: Krzysztof Kot,
  • Sekretarz: Krzysztof Krupiarz,
  • Członkowie Prezydium: Marek Chmielewski, Jan Kowalczuk,
  • Członkowie zarządu: Andrzej Adamek, Jarosław Podkówka, Kamil Cichy, Andrzej Dąbrowski, Sławomir Miarka oraz Robert Rosiak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Przewodniczący: Przemysław Podkówka,
  • Sekretarz: Roman Staszkowian,
  • Członek: Wojciech Korzeniowski.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży PożarnychZjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży PożarnychZjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
powrót do poprzedniej strony