Strona główna

Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-06-08

Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło

aktualności Gmina Dzierżoniów

Sentencja ta przyświecała obchodom 70-lecia Szkoły Podstawowej w Mościsku i podkreśliła charakter jubileuszu. Uroczystość oparta była bowiem na podstawach nierozerwalnych połączeń - tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością i wspomnień z przyszłością.

Dlatego też jubileusz stanowił tryptyk składający się z następujących po sobie imprez. Na wstępie dyrektor szkoły Dorota Furtak przywitała przybyłych gości: przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - starszą wizytator Teodozję Rydzak oraz wizytator Beatę Październiak, władze gminy - zastępcę wójta Jolantę Zarzekę, radnych gminnych Grzegorza Powązkę, Edytę Mulkę-Gonerę, Agnieszkę Ożgę i Ewę Żuchowską-Tobołę oraz sołtysów: Danutę Martowłos ze wsi Mościsko i Henrykę Latacz z Nowizny. Dzierżoniowskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie reprezentowała wicedyrektor Małgorzata Laufer, Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów, w zastępstwie dyrektor Justyny Kaczorowskiej, reprezentowała Justyna Bartkowiak-Kujawa. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy placówek oświatowych, byli dyrektorzy szkoły i nauczyciele oraz pracownicy obsługi, a także obecni uczniowie i ich rodzice. Niezwykle serdecznie dyrektor przywitała absolwentów przybyłych ze wszystkich stron Polski.

Uroczysty apel rozpoczął się polonezem zatańczonym przez uczniów. W pierwszej części uczniowie zaprezentowali program artystyczny, podczas którego wesołość przeplatała się z nostalgią. Mocnym akcentem był wielopokoleniowy występ na jednej scenie - absolwenci i uczniowie, ze wzruszeniem, wspólnie zaśpiewali o wspomnieniach. Do tego, co było, nawiązała również dyrektor Dorota Furtak opowiadając o historii szkoły. Następnie zaprosiła absolwenta z 1951 r. Mieczysława Konickiego i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Julię Siekierkę do odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Fanfary i wypuszczone w niebo balony zwieńczyły pierwszą część jubileuszu.

Kolejną częścią był festyn. Goście mieli możliwość zwiedzenia szkoły, obejrzenia kronik, a co najważniejsze - absolwenci mieli okazję do spotkania swoich szkolnych przyjaciół i rozmowy z nimi. Tym samym rozpoczął się festyn rodzinny z poczęstunkiem i zabawami, m.in. meczem kwadranta poprowadzonym przez absolwenta Kamila Świerzko.

W trakcie fiesty miały miejsce kolejne występy artystyczne uczniów. Dodatkowymi atrakcjami były dmuchane zamki, stoisko z zabawkami i modelami samochodów zaprezentowanymi przez Klub Modelarski Monkeys z Dzierżoniowa.

Podczas ostatniej części wszyscy mieli okazję do wspólnej tanecznej zabawy prowadzonej przez DJ Adriano, również absolwenta szkoły. Zabawa przewidziana w godz. 20:00-24:00 cieszyła się wielkim powodzeniem, przez co przedłużono ją do godz. 2:00.

Nad bezpieczeństwem i porządkiem obchodów czuwała OSP z Mościska.

Dyrektor Dorota Furtak składa najserdeczniejsze podziękowania organizacjom i osobom, które włączyły się w obchody święta szkoły:

  • Stowarzyszeniu "Przystań Mościsko",
  • Sołectwu Mościsko,
  • Sołectwu Nowizna,
  • Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta zs. w Mościsku,
  • Kołu Gospodyń Wiejskich z Mościska,
  • Kamilowi Świerzko,
  • Adrianowi Moczulskiemu,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku,
  • Radzie Rodziców i wszystkim osobom biorącym udział w przygotowaniach i przebiegu obchodów.
Opr. Henryka Latacz

Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło
powrót do poprzedniej strony