AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-06-02

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna rozpoczęło realizację zadania "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej".

We wtorek 31 maja w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Mościsku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia. Wzięli w nim udział mieszkańcy z gminy Dzierżoniów zainteresowani utworzeniem ofert wsi tematycznych.

Spotkanie miało charakter informacyjno-rekrutacyjny i było poświęcone wprowadzeniu do ogólnej tematyki przedsiębiorczości społecznej, jak i zaprezentowaniu głównych założeń i działań projektu. Poprowadziła je Anna Gużda, wieloletnia doradczyni organizacji pozarządowych.

Przybyłych mieszkańców powitał Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Następnie o głównych założeniach projektu opowiedziała Marta Bąba, przedstawicielka Stowarzyszenia "Razem dla wsi".

Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać z Agnieszką Skonieczką - członkiem grupy Odnowy Wsi w Spytkowie, inicjatorką założenia wsi tematycznej - "Wioski Czarów i Magii".

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Szustka - specjalista w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich, doradca i trener organizacji pozarządowych, a także ekspert ds. wsi tematycznych i ekomuzeów.

To właśnie Krzysztof Szustka poprowadzi warsztaty z zakresu tworzenia oferty wsi tematycznej, diagnozy terenu wsi oraz potencjału mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalili, że warsztaty te odbędą się: 9.06. w Jodłowniku, 13.06. w Mościsku, 15.06. we Włókach i 21.06. w Dobrocinie.

W kolejnym punkcie spotkania Anna Gużda opowiedziała o przedsiębiorczości, tradycji ekonomii społecznej i rozwoju partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat planowanych warsztatów i wszystkich działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia można uzyskać u koordynatorki projektu - Edyty Mulki-Gonery (nr tel. 605 673 879).

Zadanie "Idea, która łączy - wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej" realizowane jest ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznychMieszkańcy gminy Dzierżoniów stworzą własne oferty wsi tematycznych
powrót do poprzedniej strony