Strona główna

Gmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą Cekcyn

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-04-12

Gmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą Cekcyn

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 7 kwietnia delegacja naszej gminy uczestniczyła w posiedzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) w Bielinach. Gminę Dzierżoniów reprezentowali: wójt Marek Chmielewski oraz Edyta Mulka-Gonera i Aneta Powązka - przedstawicielki wsi Mościsko. Miejscowość ta ubiega się o włączenie jej do "Sieci Najciekawszych Wsi".

Spotkanie było okazją do podpisania porozumienia o współpracy gminy Dzierżoniów z gminą Cekcyn. Umowę partnerską podpisali Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman.

Współpraca gmin będzie obejmowała m.in. wymianę doświadczeń w zakresie oświaty, wzajemne poznawanie historii, tradycji i obyczajów obydwu społeczności lokalnych, nawiązanie kontaktu i współpracy między instytucjami kultury, a także wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Głównym celem posiedzenia PSORW było podpisanie deklaracji o przystąpieniu do powołania Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Omówione zostały podstawowe dokumenty umożliwiające założenie stowarzyszenia - statut oraz projekt uchwał Rad Gmin zrzeszonych w PSORW.

Podczas spotkania podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka PSORW - gminy Drzewica.

Z kolei 8 kwietnia w ramach VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki członkowie PSORW wzięli udział w debacie "Sieć Najciekawszych Wsi - nowa jakość w turystyce wiejskiej". Jeden z tematów spotkania referował wójt Marek Chmielewski, który jest członkiem prezydium Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na temat PSORW można odnaleźć na stronie internetowej: www.psorw.odnowawsi.pl

Gmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą CekcynGmina Dzierżoniów podpisała porozumienie o współpracy z gminą Cekcyn
powrót do poprzedniej strony