Strona główna

Stypendia dla młodych sportowców z gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-01-29

Stypendia dla młodych sportowców z gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gospodarka mieszkaniowa w gminie Dzierżoniów i wręczenie stypendiów utalentowanym sportowcom - to główne tematy XIX Sesji Rady Gminy Dzierżoniów, która odbyła się w czwartek 28 stycznia. Przed obradami radni wzięli udział w wizji lokalnej w Ostroszowicach, podczas której zapoznali się ze stanem remontów pomieszczeń przeznaczonych na lokale socjalne i komunalne.

Na początku posiedzenia młodzi sportowcy odebrali od Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów Grzegorza Powązki gratulacje za wysokie wyniki sportowe. Stypendia wójta zostały przyznane 11 mieszkańcom gminy. Docenione zostały ich sukcesy osiągane zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W tym roku takie wyróżnienie odebrali:

 • Marta Bukowska - reprezentująca AZS AWF Poznań,
 • Michał Bobrowski - zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Junior" Dzierżoniów,
 • Dawid Dawidziak - zawodnik klubu Zagłębie Lubin S.A.,
 • Małgorzata Dąbrowska - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
 • Paweł Juraszek - zawodnik MKS "Dziewiątka"
 • Bartosz Jurcewicz - zawodnik LWKS "Złote Piony",
 • Tomasz Jurcewicz - zawodnik LWKS "Złote Piony",
 • Zuzanna Mika - zawodniczka LUKS Aquarius Bielawa,
 • Kacper Podkówka - zawodnik Sportowego Klubu Taekwon-do "Tiger"
 • Dorota Przęzak - zawodniczka Ludowego Klubu Sportowego "Atom" Dzierżoniów,
 • Teresa Starzec - zawodniczka WZSN Start Wrocław.

Wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejnym punktem obrad była gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy. Radni wysłuchali wystąpienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Rafała Koska. Omówił on aktualną sytuację mieszkaniową, przedstawił również rys działalności ZGK w latach 2010-2015.

Ponadto Rada przyjęła uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2016,
 • zmiany uchwały Nr IX/57/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów,
 • zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dzierżoniów na 2016 r.:
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji ds. Budżetu i Finansów,
  • Komisji ds. Kultury, Oświaty,Zdrowia i Sportu,
  • Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Komisji ds. Ładu i Porządku.
Sesję zakończyły informacje wójta gminy o realizacji uchwał i wydanych zarządzeniach.

Stypendia dla młodych sportowców z gminy DzierżoniówStypendia dla młodych sportowców z gminy DzierżoniówStypendia dla młodych sportowców z gminy DzierżoniówStypendia dla młodych sportowców z gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony