AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2016-01-07

Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów przy współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji Wodnych we Wrocławiu - oddział w Świdnicy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie corocznie realizuje program "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej".

Dzięki projektowi w 2015 r. zatrudnienie znalazło 8 osób z terenu naszej gminy. Miejscem pracy były cieki oraz urządzenia melioracji wodnych szczegółowych znajdujące się na terenie gminy Dzierżoniów. W trakcie prowadzonych przez pięć miesięcy robót, osoby zatrudnione w ramach programu przeprowadziły konserwację potoków Jadkowa, Gniły i Krzywula na długości 5520 mb. Ponadto wyczyszczono 11595 mb rowów melioracyjnych znajdujących się w miejscowościach: Ostroszowice, Uciechów, Książnica, Jodłownik, Włóki, Mościsko i Roztocznik. Prace polegały głównie na wykaszaniu skarp i dna cieków, wycinaniu zakrzaczeń, usuwaniu z koryt namułu i zalegających w nich odpadów oraz udrażnianiu przepustów.

Melioracje wodne polegające na regulacji stosunków wodnych wykonywane są głównie w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby. Zabiegi te ułatwiają również uprawę i chronią użytki rolne przed podtopieniami, a na terenach zagrożonych powodzią mogą łagodzić przebieg i skutki tego rodzaju zjawisk ekstremalnych.

Kluczową rolę w realizowaniu tych funkcji spełniają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, do których zalicza się m.in. rowy wraz z budowlami oraz cieki podstawowe. Stąd też stan ich utrzymania ma bezpośredni wpływ na regulację stosunków wodnych na zmeliorowanych terenach.

Wartość prac wykonanych w ramach robót publicznych w 2015 r. wyniosła 37206,46 zł.

Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanieBezrobotni dla gospodarki wodnej 2015 - podsumowanie
powrót do poprzedniej strony