Strona główna

Organizacje z gminy Dzierżoniów wybrały swoich przedstawicieli

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-10-27

Organizacje z gminy Dzierżoniów wybrały swoich przedstawicieli

aktualności Gmina Dzierżoniów

W poniedziałek 26 października w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyły się wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP).

Na zgłoszonych kandydatów głosować mogli przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dzierżoniów.

W wyborach wzięło udział 14 organizacji:

 1. Stowarzyszenie "Aktywuj Młodzież",
 2. Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI w.",
 3. Stowarzyszenie "Nasza Nowizna",
 4. Stowarzyszenie "Piława Dolna",
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich,
 6. Stowarzyszenie "Razem Dla Wsi",
 7. Stowarzyszenie "Roztocznik - Wspólna Przyszłość",
 8. Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś",
 9. Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie",
 10. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko",
 11. Stowarzyszenie "Przyjaciół Pojany",
 12. Dzierżoniowska Grupa Producentów Nasion Zbóż LKS Roztocznik,
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Dolnej,
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie liczyła 15 członków, w tym: 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów, 4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Dzierżoniów. Z ramienia III sektora do GRDPP wejdą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

 • Justyna Bartkowiak ze Stowarzyszenia "Aktywuj Młodzież",
 • Marta Bąba ze Stowarzyszenia "Razem Dla Wsi",
 • Zbigniew Drozdowski ze Stowarzyszenia "Nasza Nowizna",
 • Bożena Kołodziej ze Stowarzyszenia "Piława Dolna",
 • Marian Kowal ze Stowarzyszenia "Dobrocin Wieś XXI w.",
 • Tomasz Włodek ze Stowarzyszenia "Uciechów - Moja Wieś",
 • Urszula Zając ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich,
 • Grzegorz Zieliński ze Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko".

W najbliższym czasie swoich przedstawicieli wybierze Rada Gminy Dzierżoniów, a także Wójt Gminy Dzierżoniów. Powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W załączeniu protokół głosowania.

Organizacje z gminy Dzierżoniów wybrały swoich przedstawicieliOrganizacje z gminy Dzierżoniów wybrały swoich przedstawicieliOrganizacje z gminy Dzierżoniów wybrały swoich przedstawicieli
powrót do poprzedniej strony