AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-21

Konferencja - polityka senioralna w Gogolinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Gogolin podejmuje kolejne kroki, aby stworzyć seniorom optymalne warunki do  wygodnego i bezpiecznego życia. Z inicjatywy Burmistrza Gogolina powstaje koncepcja, aby wraz z partnerami samorządowymi przygotować jeszcze szerszą ofertę mieszkaniową dla konkretnych grup senioralnych.

7 września br. w Gogolinie odbyła się konferencja pt. "Możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie polityki senioralnej - mieszkania serwisowane", podczas której przedstawiono niezmiernie interesującą koncepcję rozwiązania problemów związanych z zapewnieniem wygodnych i bezpiecznych mieszkań dla rosnącej liczby seniorów. Koncepcję oraz zrealizowane inwestycje przedstawił Jacek Piwkowski, reprezentujący spółkę Millenium Inwestycje. Spółka zrealizowała wiele pionierskich inwestycji m.in. osiedle "Bażantowo" w Katowicach, z domem opieki dla seniorów oraz kompleks tzw. "mieszkań wspomaganych" - z serwisem dla seniorów. Partnerem firmy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych jest Diakonia Neuendettelsau, świadczeniodawca posiadający 160-letnie doświadczenie.

Koncepcja, którą  wysunął burmistrz Joachim Wojtala zakłada stworzenie na bazie Domu Spokojnej Starości Święta Barbara w Kamionku atrakcyjnego ośrodka oferującego usługi dla zróżnicowanych grup mieszkańców, zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi. "Enklawa Kamionek będzie ośrodkiem, w którym pragniemy stworzyć jak najlepsze warunki do godnego starzenia się i bezpiecznego życia, z szeroką ofertą usług opiekuńczych" - podkreślał burmistrz. Odpowiednio przygotowane mieszkania (np. bez barier) mogłyby stanowić atrakcyjną alternatywę, szczególnie dla  użytkowników z dysfunkcjami i orzeczoną niepełnosprawnością. Miałoby to również pozytywny wpływ na rynek mieszkań komunalnych, gdyż lokale zwolnione przez seniorów zostałyby przekazane w użytkowanie osobom oczekującym. Rozwiązania, o których mowa mają bardzo duży wpływ na koszty utrzymania tego typu ośrodka. Obecnie miesięczny koszt utrzymania w DSS wynosi 3000 zł/os, natomiast w mieszkaniu serwisowanym to kwota ok. 370 zł/os. Przy emeryturach w wysokości ok. 1500 zł/os., konieczne są dopłaty z budżetu gminy. Tworząc mieszkania serwisowane, z budżetu gminy nie trzeba byłoby przeznaczać znacznych środków na ten cel.

O szansach i znaczeniu projektu mówili podczas konferencji goście: Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński i Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek. Wojewoda wskazał, iż warunkiem powodzenia jest zarówno współpraca między samorządami, jak i współpraca samorządów z biznesem: "Gmina Gogolin otwiera się tu na inne samorządy, dzięki temu jest nadzieja, że projekt zostanie zrealizowany." Burmistrz J. Wojtala podkreślił natomiast fakt, iż inwestycja, którą zaproponowano wpisuje się w korpus zadań własnych gmin. "To ogromna szansa, aby zrealizować znakomity i niezmiernie pożyteczny projekt międzygminny, zapraszam do samorządowej współpracy" - zachęcał burmistrz.

Podczas konferencji zajmowano się również zagadnieniami związanymi z finansowaniem tego rodzaju przedsięwzięć. O możliwościach współpracy z samorządami mówił dyrektor Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KGHM TFI S.A. Piotr Pażucha oraz Zbigniew Lasota reprezentujący Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, który omówił stan prawny w zakresie finansowania tego rodzaju przedsięwzięć z uwzględnieniem udziału funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa.

W konferencji uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad miejskich i rad gmin oraz przedstawiciele Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także dyrektorzy lokalnych placówek medycznych, opiekuńczych i pomocy społecznej oraz przedstawiciele środowisk senioralnych.

Gminę Dzierżoniów reprezentowali Wójt Gminy Marek Chmielewski, Skarbnik Gminy Agnieszka Hul oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka.

Polityka senioralna znajduje się w centrum zainteresowania Gminy Dzierżoniów, czego przejawem jest również uczestnictwo Gminy Dzierżoniów w Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się zawiązanej na spotkaniu w Krzyżowej. Kolejne już spotkanie odbyło się 16 września br. w Krzyżowej, a w spotkaniu uczestniczyła Kierownik OPS Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka.

Konferencja - polityka senioralna w GogolinieKonferencja - polityka senioralna w GogolinieKonferencja - polityka senioralna w Gogolinie
powrót do poprzedniej strony