Strona główna

Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-09-15

Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 8 września 2015r. dokonano odbioru końcowego dróg nr 11, 12 i 13 w Dobrocinie w ramach zadania "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW" - Dobrocin VI.

Zadanie jest kontynuacją budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonywanych w ramach projektu "Scalanie gruntów wsi Dobrocin" i stanowi uzupełnienie sieci dróg dojazdowych do pól, które realizowane są od roku 2013.

Przebudowa dróg gminnych nr 11, 12 i 13 w Dobrocinie o łącznej długości 1 250 mb obejmowała wykonanie robót ziemnych i ułożenie nawierzchni bitumicznej, renowację istniejących rowów i przepustów drogowych oraz odwodnienie dróg w postaci wpustów ulicznych i drenażu francuskiego.

Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BAZA" Jacek Jawny z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 128.

Koszt realizacji inwestycji: 634 494,19 zł.

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów robót budowlanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2015 roku.

Kolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowaneKolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowaneKolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowaneKolejne drogi transportu rolnego w Dobrocinie wybudowane
powrót do poprzedniej strony