Strona główna

Kolejne środki dla szkół gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-08-12

Kolejne środki dla szkół gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała kolejne środki finansowe na zadania z zakresu oświaty. Ponad 4 tys. zł zostanie przeznaczonych na zakup książek do bibliotek szkolnych, natomiast za niemal 25 tys. zł zakupiony zostanie nowy sprzęt do szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w naszej gminie jest możliwy dzięki Rządowemu programowi pn. "Książki naszych marzeń". Będzie on realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Jego zadaniem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina Dzierżoniów to 4648,94 zł.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów - mają to być lektury, którymi młodzież jest autentycznie zainteresowana. Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać ich zainteresowanie książkami.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Program "Książki naszych marzeń" poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

Kolejne dofinansowanie - 25 tys. zł - gmina Dzierżoniów pozyskała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta zostanie przeznaczona na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Nowy sprzęt trafi do gabinetów we wszystkich gminnych placówkach oświatowych: w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Mościsku, Piławie Dolnej i Ostroszowicach, w Szkole Podstawowej w Tuszynie oraz w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie. Zakupione zostaną m.in. wagi osobowe ze wzrostomierzem, tablice okulistyczne, ciśnieniomierze czy stetoskopy.

powrót do poprzedniej strony