AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-06-11

Sieć najciekawszych wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na Górze Św. Anny podsumowano dotychczasowe efekty tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w Polsce. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli urzędów marszałkowskich, konserwatorów zabytków, członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) oraz wójtów/burmistrzów wraz z reprezentantami miejscowości biorących udział w Projekcie.

Podczas konferencji podsumowano wyniki pracy ekspertów, którzy podczas wizytacji 50 wsi pretendujących do obecności w Sieci, oceniali 39 różnego rodzaju elementów dotyczących przestrzeni wiejskiej, funkcjonowania oraz oferty danej wsi. Przedstawiono również formułę funkcjonowania oraz zasady uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi.

Sieć Najciekawszych Wsi to koncept mający swą genezę we wzorcach funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi - najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju. Funkcjonowanie sieci pozwala na kultywowanie wiejskości i zachowanie owego dziedzictwa w harmonii z turystycznym profilem rozwoju. Efektem jest rozpoznawalny i markowy produkt turystyczny - oferta pobytu w miejscowościach o podobnym poziomie bardzo wysokiej atrakcyjności. Na straży jakości tej oferty stoi system certyfikacji potwierdzający spełnianie kryteriów uczestnictwa w sieci (organizowany przez podmiot skupiający uczestników sieci).

Kluczem tworzenia sieci, a tym samym prezentacji miejscowości jest odpowiednie zinterpretowanie jej walorów w formule "opowieści" będącej czynnikiem wywołania zainteresowania miejscowością i jednocześnie kluczowym elementem zapewniającym satysfakcję z pobytu w "ciekawym miejscu".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gminy Dzierżoniów oraz Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który jest członkiem prezydium PSORW oraz koordynatorem SNW w Polsce.

Delegacja gminy Dzierżoniów w towarzystwie Ireneusza Niewiarowskiego - Senatora RP, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Ryszarda Wilczyńskiego - Wojewody Opolskiego, wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.
powrót do poprzedniej strony