Strona główna

Uczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku Narodowym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-26

Uczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku Narodowym

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach projektu "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku wyjechali na pięciodniowe zajęcia terenowe do Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie wcielili się w rolę badaczy-odkrywców i poznali walory przyrodnicze swojego regionu.

Młodzi odkrywcy z Mościska swoją wyprawę rozpoczęli 18 maja. Podczas niemal tygodniowego pobytu w Karkonoskim Parku Narodowym uczniowie wzięli udział w zajęciach przyrodniczych pod okiem pracowników parków oraz nauczycieli. Oprócz tropienia śladów zwierząt, nauki posługiwania się mapą i kompasem oraz rozpoznawania gatunków roślin, mieli okazję rozwijać swoje talenty fotograficzne i redaktorskie. Zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami młodzież będzie mogła wykazać się podczas udziału w konkursie międzyszkolnym, przewidzianym po powrocie z parków.

"Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z obszarów wiejskich. Zajęcia dydaktyczne poprzedzono szkoleniem metodycznym, w ramach którego nauczyciele i pracownicy parków zostali przygotowani do prowadzenia lekcji oraz zapoznali się z materiałami dydaktycznym.

Po powrocie do szkoły uczniowie będą realizowali projekt, którego celem będzie zaprezentowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy. Najciekawsze prace zostaną opublikowane jako dodatek do gazetki "Misja Przyr(g)oda" pn. "Nieodkryte szlaki".

W programie bierze udział 7 200 uczniów ze 100 szkół podstawowych i 100 gimnazjów z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl oraz www.misjaprzyroda.pl.

Projekt "Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" dofinansowany jest ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Uczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku NarodowymUczniowie z Mościska w Karkonoskim Parku Narodowym
powrót do poprzedniej strony