Strona główna

Powstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-05-21

Powstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy już po raz kolejny spotkali się, aby wspólnie wypracować założenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów. Seminarium, które odbyło się we wtorek 19 maja w Sali Narad Urzędu Gminy prowadziła Anna Gużda z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu.

Głównym punktem szkolenia była praca nad wnioskiem o powołanie Rady. Zostanie on przedłożony Wójtowi Gminy Dzierżoniów Markowi Chmielewskiemu.

Na zakończenie spotkania, po przedyskutowaniu aspektów formalnych wniosku, przedstawiciele organizacji złożyli pod nim swoje podpisy.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów będzie pełniła funkcję organu wspomagającego działalność trzeciego sektora. Do jej najważniejszych zadań będzie należało m.in.: opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, podtrzymywanie i kreowanie lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi czy koordynacja działań społecznych w gminie.

W najbliższych dniach projekt uchwały w sprawie powołania RDPP Gminy Dzierżoniów trafi do konsultacji społecznych.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy DzierżoniówPowstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy DzierżoniówPowstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy DzierżoniówPowstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy DzierżoniówPowstanie Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony