Strona główna

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-12-06

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.637 zł dla 7 niepełnosprawnych uczniów w ramach programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przyznane dofinansowanie obejmuje następujące koszty:

  1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
  2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
  3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
  4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
  5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
  6. powrót do poprzedniej strony