Strona główna

Zebrania wiejskie w Dobrocinie i Tuszynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-03-04

Zebrania wiejskie w Dobrocinie i Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od kilku tygodni mieszkańcy miejscowości z terenu gminy Dzierżoniów w czasie zebrań wiejskich wybierają nowe Rady Sołeckie. Kolejne takie zebrania odbyły się w Dobrocinie i w Tuszynie.

W piątek 27 lutego podczas zebrania w Dobrocinie sołtys Grażyna Ziernik przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014. Kolejnym istotnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Dobrocina w latach 2011-2014, przedstawione przez panią sołtys oraz Mariana Kowala - przewodniczącego zebrania.

Obecna na spotkaniu Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka wręczyła Grażynie Ziernik pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za działalność w minionej kadencji.

Wybrana została także nowa Rada Sołecka. W jej skład weszli: Ryszard Jurkowski, Tadeusz Szygudziński, Krzysztof Ostrowski, Jan Chwist, Maria Sowińska, Ewa Dawidziak i Bogusława Jakubowska.

Natomiast 2 marca odbyło się Zebranie Wiejskie w Tuszynie. Podobnie jak w Dobrocinie, przybyli mieszkańcy wysłuchali sprawozdań z wykorzystania funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2014. Sprawozdania przedstawiła sołtys Tuszyna Anna Piekarska.

W czasie spotkania zastępca wójta wręczyła pani sołtys pamiątkowy medal za dotychczasową pracę na rzecz Tuszyna. Zebranie Wiejskie wybrało również nową Radę Sołecką w składzie: Anna Boczula, Joanna Kruk, Rafał Sucharzewski, Grażyna Radziwoń, Stefan Michałek oraz Joanna Garbacz.

Ponadto uczestnicy obu zebrań wiejskich zgłaszali postulaty dotyczące m.in. poprawy bezpieczeństwa na drogach czy inwestycji usprawniających codzienne życie mieszkańców.

Zebrania wiejskie w Dobrocinie i TuszynieZebrania wiejskie w Dobrocinie i Tuszynie
powrót do poprzedniej strony