AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-24

Nowe Rady Sołeckie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W minionym i obecnym tygodniu w kolejnych miejscowościach z terenu gminy Dzierżoniów odbywały się zebrania wiejskie. Jednym z najważniejszych punktów spotkań w Piławie Dolnej, Ostroszowicach i Uciechowie był wybór nowych Rad Sołeckich.

19 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie w Piławie Dolnej. Po przyjęciu porządku obrad przybyli mieszkańcy wysłuchali sprawozdania z wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2014. Przedstawiła je Elżbieta Sak, przewodnicząca Rady Sołeckiej wsi Piława Dolna w kadencji 2011-2014.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Piławy Dolnej w latach 2011-2014, przedstawione przez sołtysa Adama Bulka oraz Elżbietę Sak.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski wręczył Adamowi Bulkowi pamiątkowy medal za dotychczasową pracę na rzecz Piławy Dolnej i gminy Dzierżoniów.

Zebranie Wiejskie wybrało także nową Radę Sołecką, która pracować będzie w następującym składzie: Elżbieta Sak, Bożena Kołodziej, Maria Chudek, Czesław Chodyra, Daniel Juraszek i Krzysztof Juraszek.

Istotnym punktem zebrania było również spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w celu omówienia planowanych prac związanych ze scalaniem gruntów wsi Piława Dolna.

Z kolei 20 lutego w trakcie zebrania w Ostroszowicach sołtys Krzysztof Krupiarz przedstawił zebranym sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Ostroszowic w latach 2012-2014.

Zebranie Wiejskie wybrało także nową Radę Sołecką w składzie: Bogumiła Machaj, Ryszard Podolski, Anna Rosiak, Jarosław Gębski, Sławomir Oleksak oraz Wojciech Klaus.

W czasie spotkania wójt Marek Chmielewski wręczył sołtysowi Krzysztofowi Krupiarzowi pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za dotychczasową działalność.

Kolejne Zebranie Wiejskie odbyło się 23 lutego w Uciechowie. Uczestniczyła w nim zastępca wójta Jolanta Zarzeka. Tam również zebrani wysłuchali sprawozdań z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w minionym roku oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Uciechowa w kadencji 2011-2014 - przedstawiła je sołtys Elżbieta Filipek.

Ponadto zastępca wójta wręczyła pani sołtys pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za działalność w minionej kadencji. Życzyła jej również wytrwałości w pracy na rzecz wsi w kolejnych latach.

Zebranie Wiejskie wybrało także nową Radę Sołecką w składzie: Małgorzata Jahn, Małgorzata Legan, Ewa Janusz, Leszek Różycki, Grzegorz Pietrzykowski, Anna Koszała oraz Marianna Włodek.

W czasie zebrań wiejskich poruszono również kwestie i problemy istotne dla lokalnych społeczności, takie jak propozycje wykorzystania środków w ramach funduszu sołeckiego, inwestycje niezbędne do poprawy bezpieczeństwa na drogach czy utrzymanie porządku na terenie miejscowości.

Nowe Rady SołeckieNowe Rady SołeckieNowe Rady Sołeckie
powrót do poprzedniej strony