AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2015-02-20

Nowa Rada w Jędrzejowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

19 lutego odbyło się Zebranie Wiejskie w Jędrzejowicach. W zebraniu uczestniczyła zastępca wójta Jolanta Zarzeka.

Po otwarciu Zebrania i przyjęciu porządku obrad zebrani mieszkańcy Jędrzejowic wysłuchali sprawozdania z wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2014 oraz sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Jędrzejowic w kadencji 2011-2014, przedstawione przez Czesławę Gorgol, sołtysa Jędrzejowic, która będzie pełnić tę ważną funkcję także w kadencji 2015-2018. Zastępca wójta wręczyła pani sołtys pamiątkowy medal wraz z podziękowaniami za dotychczasową działalność oraz przekazała życzenia siły i wytrwałości w pracy w nowej kadencji. Zebranie Wiejskie wybrało także nową Radę Sołecką, która pracować będzie w następującym składzie: Rafał Pęczar, Krzysztof Hohol, Małgorzata Hohol, Andrzej Wyka, Alicja Koszatko.

W czasie zebrania poruszono ważne dla tej miejscowości tematy, w tym poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej biegnącej przez Jędrzejowice.

Nowa Rada w Jędrzejowicach
powrót do poprzedniej strony