AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-15

Narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

20 listopada 2007r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Ostroszowicach, ul. Bielawska 53 w lokalu małej gastronomii Cafe Bar Epoka (obok sali wiejskiej) odbędzie się narada sołtysów. Zorganizowanie narady w tym nowo otwartym, stylowym lokalu zaproponowała właścicielka lokalu Pani Małgorzata Kipa.

Tematem narady będą następujące sprawy:

 1. Współdziałanie w ramach zarządzania kryzysowego (przedstawi Pan Andrzej Mich)
 2. Udział w opracowaniu Strategii Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013 - ocena słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (przedstawi Pani Ewa Chryczyk)
 3. Omówienie projektu budżetu na 2008r.
 4. Udział w realizacji Schematu II - Pilotażowego Programu Leader+
  • Przewodnik turystyczny po terenie Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
  • udział w konferencji podsumowującej I etap projektu i Festiwalu Rzemiosł Artystycznych i Produktu Lokalnego w Sobótce
  • informacja o szkoleniu animatorów społecznych i producentów produktu lokalnego
 5. Dyskusja nad zasadami wynajmowania sal wiejskich
 6. Sprawy różne, w tym aktualny stan zakładania stowarzyszeń

powrót do poprzedniej strony