AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-14

Uwaga właściciele psów !

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów przypomina, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów przyjętego uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów nr XI/372/06 z dnia 13 października 2006 r. osoby posiadające psy zobowiązane są do opieki nad nimi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

Na właścicielach psów ciążą m.in. następujące obowiązki:

  • prowadzenie psa na smyczy;
  • puszczanie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a posiadacz psa zachowuje nad nim pełną kontrolę;
  • zabezpieczenia posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz nieruchomości;
  • utrzymywania zwierzęcia w ciągu dnia na uwięzi lub w kojcu w sposób umożliwiający dojście do posesji osób trzecich (np. : doręczyciela, służb publicznych);
  • usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w miejscach publicznych, skwerach i trawnikach.
właściciele psów, którzy nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlegają karze grzywny do 250 zł albo karze nagany zgodnie z art. 22 kodeksu wykroczeń.

powrót do poprzedniej strony