Strona główna

Spotkanie członków Euroregionu Glacensis

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-10-09

Spotkanie członków Euroregionu Glacensis

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 8 października przedstawiciele gmin powiatu dzierżoniowskiego spotkali się w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, aby poznać szczegóły dodatkowego naboru wniosków projektowych w ramach funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Euroregion Glacensis jest jednym z szesnastu euroregionów funkcjonujących na granicach Polski i jednym z sześciu na pograniczu polsko-czeskim. Współpraca transgraniczna w regionie Sudetów Środkowych i Wschodnich ma już wieloletnią tradycję. 17 marca 2000 roku w Długopolu Dolnym z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej utworzono Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, które zostało zarejestrowane jako nowy polski partner w Euroregionie. Powołanie nowego Stowarzyszenia było spowodowane koniecznością wzajemnego dostosowania struktur euroregionalnych po obu stronach granicy. Powstała organizacja, która ukierunkowała swoją działalność wyłącznie na współpracę przygraniczną. W skład Euroregionu wchodzi ponad 100 miast i gmin z Polski i Czech - w tym także gmina Dzierżoniów.

Na spotkaniu z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu dzierżoniowskiego Sekretarz Euroregionu Radosław Pietuch przedstawił zebranym priorytety i najważniejsze założenia ostatniego już naboru w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Opowiedział również o zaplanowanych na kolejne lata projektach flagowych realizowanych przez Euroregion. Przedstawiciele samorządów wymieniali też doświadczenia i dyskutowali o inicjatywach, które podejmą w ramach programu.

Spotkanie członków Euroregionu GlacensisSpotkanie członków Euroregionu Glacensis
powrót do poprzedniej strony