AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-09-30

Z kotwicą w sercu

aktualności Gmina Dzierżoniów

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg."

Powyższy tekst przysięgi, ustanowiony przez dowódcę Armii Krajowej, gen. Stefana Roweckiego w 1942 roku, składali żołnierze z wiarą i nadzieją na zwycięstwo.

25 września w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów uczniowie klas IV-VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku wysłuchali w skupieniu roty przysięgi. Spotkanie w bibliotece przybliżyć miało młodym ludziom historię i ideały pokolenia, które walczyło o wolność i niepodległość. Uczniowie poznali wspomnienia Reny, czyli Ireny Kowalskiej-Błasińskiej, która podczas Powstania Warszawskiego pełniła funkcję sanitariuszki w grupie "Krybar" Armii Krajowej oraz sylwetki kilku innych żołnierzy.

Spotkanie było również okazją do zastanowienia się nad własną postawą i stosunkiem do Ojczyzny. Czy bilibyśmy w stanie z taką samą wiarą jak młodzi ludzie 70 lat temu złożyć przysięgę i walczyć, bez względu na ilość przelanej krwi? Dopóki jednak nie musimy podejmować takich decyzji i ginąć za Polskę powinniśmy nauczyć się bez niepotrzebnych kłótni pracować wspólnie dla Jej dobra. Ona to przecież My.

D.W.

Z kotwicą w sercuZ kotwicą w sercu
powrót do poprzedniej strony