AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-07

Wizyta uczniów w ZUK w Pieszycach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach edukacji ekologicznej Urząd Gminy Dzierżoniów zorganizował w dniu 17 i 19 października wyjazd uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu gminy do Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach.

Głównym celem wizyty było przybliżenie im podstawowych zasad gospodarki odpadami oraz zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność segregowania odpadów w miejscu, w którym one powstają czyli w naszych domach. Dzieci bardzo chętnie zadawały pytania dotyczące sposobów segregowania odpadów oraz ich dalszego wykorzystania. Miejmy nadzieję, że pogłębioną wiedzę wykorzystają w swoich domach i rozpowszechnią wśród swoich najbliższych. Serdecznie podziękowania dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach za miłe przyjęcie i zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników na zakończenie wycieczki.

powrót do poprzedniej strony