Strona główna

Danuta Martowłos na Forum Kobiet w Koninie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-07-09

Danuta Martowłos na Forum Kobiet w Koninie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sobotę, 5 lipca 2014r. w Koninie odbyło się Forum Debaty Publicznej "Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych" z udziałem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

Wśród zaproszonych kobiet z terenu całego kraju znalazła się sołtys Mościska Danuta Martowłos. Podczas obrad Forum aktywne mieszkanki polskiej wsi, w swoich prezentacjach i wystąpieniach, podkreślały rolę kobiet na terenach wiejskich, prezentowały wiele własnych osiągnięć oraz sukcesów społeczności lokalnych. Dzieliły się z zebranymi swoimi refleksjami, spostrzeżeniami ale także problemami i przeszkodami, jakie napotykają w codziennej pracy.

Podczas swojego wystąpienia Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska zwracała uwagę na fakt, że coraz więcej kobiet angażuje się w życie społeczne swoich wsi. Podkreślała, że rolą prawdziwego lidera jest przekonywanie innych ludzi do współpracy i działania. Rosnąca - także na wsi - liczba organizacji pozarządowych pokazuje, że w Polakach drzemie coraz więcej inicjatyw, których realizacja daje nam wszystkim wiele satysfakcji. Anna Komorowska zauważyła również, że kobiety, szczególnie te mieszkające na wsi, nie traktują przeszkód jako problemu, lecz jako motywację do działania.

Forum Debaty Publicznej "Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych" odbyło się w ramach konferencji "Wiejska Polska" zorganizowanej w Koninie przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Danuta Martowłos na Forum Kobiet w KoninieDanuta Martowłos na Forum Kobiet w KoninieDanuta Martowłos na Forum Kobiet w KoninieDanuta Martowłos na Forum Kobiet w Koninie
powrót do poprzedniej strony