AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-06-17

Zaproszenie do składania ofert

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro przyjętym Zarządzeniem Nr 440/50/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16.06.2014r. gmina Dzierżoniów zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących zadań:

  1. Pokaz sztucznych ogni (pokaz 5 min.) w czasie imprezy pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów" organizowanej w Tuszynie w dniu 07.09.2014r.
  2. Zabezpieczenie medyczne (10h) w czasie imprezy pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów" organizowanej w Tuszynie w dniu 07.09.2014r.
  3. Zakup karkówki (45 kg) na poczęstunek delegacji wieńcowych oraz zespołów ludowych biorących udział w imprezie pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów" organizowanej w Tuszynie w dniu 07.09.2014r.
  4. Wynajem sceny (10 m x 10 m) wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i obsługą techniczną na imprezę pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów" organizowaną w Tuszynie w dniu 07.09.2014r.

Oferty należy składać w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów do dnia 30.06.2014r.

Przedsięwzięcie pn. "Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów" dofinansowane w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW na lata 2007-2013.

Zaproszenie do składania ofert
powrót do poprzedniej strony