AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-05-30

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 27.05.2014r. w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie odbyły się powiatowe obchody "Dnia Strażaka". W uroczystości udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele parlamentu, duchowieństwo, funkcjonariusze PSP i druhowie.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku wojewodzie dolnośląskiemu Tomaszowi Smolarzowi, wciągnięcia flagi oraz odegrania hymnu państwowego.

Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie mł. bryg. Marek Hajduk. Okolicznościowe przemówienia wygłosili między innymi: posłanka Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu druh Wacław Dziendziel, oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł.

W imieniu Starosty Dzierżoniowskiego głos zabrała pani Grażyna Wójcik - Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Uroczystości stały się również okazją do wręczenia funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP z terenu naszego powiatu medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Wśród odznaczonych i awansowanych znaleźli się również strażacy ochotnicy z terenu Gminy Dzierżoniów. Niżej wymienieni druhowie zostali uhonorowani następującymi medalami i odznaczeniami:

 1. SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
  • Druh Piotr Sokołyk - OSP Roztocznik
 2. BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
  • Druh Krzysztof Kot - Komendant Gminny ZOSP RP w Dzierżoniowie
 3. ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
  • Druh Roman Staszkowian - OSP Roztocznik
  • Druh Jacek Zagała - OSP Piława Dolna
 4. SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
  • Druh Przemysław Podkówka - OSP Tuszyn (druh otrzymał również awans na stopień mł. ogniomistrza)
  • Druh Adam Żygadło - OSP Piława Dolna
  • Druh Krzysztof Zagała - OSP Piława Dolna
  • Druh Wojciech Korzeniowski - OSP Mościsko
 5. BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
  • Druh Zbigniew Rogowski - OSP Mościsko
  • Druh Paweł Dudek - OSP Mościsko

Okolicznościowy list gratulacyjny dla druhów przekazał na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego ZOSP RP w Dzierżoniowie wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski. Druh Tadeusz Mikoś na zakończenie złożył życzenia dla wszystkich strażaków oraz gratulacje dla awansowanych i odznaczonych.

Na zakończenie wszystkich uczestników imprezy zaproszono na tradycyjną strażacką grochówkę.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2014
powrót do poprzedniej strony